Kommunikation

Projektledning

Pressbearbetning

Översättning

Kontakt

Då många företag inom turistindustrin har begränsade
resurser till annonsering är den redaktionella
publiciteten av mycket stort värde. Att känna till hur
massmedia arbetar i ett annat land är svårt för att inte
säga omöjligt. Det är värdefullt med ett företag som
finns på plats och som har personliga relationer med
media i ett längre perspektiv.
Vi arrangerar pressresor, presseminarium, press-
konferenser och utarbetar pressmeddelanden inkl.
distribution till utvalda medier.

Betydelsen av uthållighet kan inte nog understrykas.
Cue Communication är din kontakt till en offensiv
massmediebearbetning.
Specialområde: