Kommunikation

Projektledning

Pressbearbetning

Översättning

Kontakt

Vi översätter antingen från svenska till norska eller från
norska till svenska. Vare sig det gäller annonsbilagor,
broschyrer eller reklam m.m.

Specialområden: